Nasze działania zawsze opieramy na wynikach badań naukowych u ludzi.

Tym razem potrzebujemy Twojego wsparcia, aby jeszcze skuteczniej ratować życie i zdrowie Pacjentów.

Dlatego prosimy poświęć nam chwilę swojego czasu i odpowiedz na ważne dla nas pytania.

Wynagrodzimy Cię za kompletne wypełnienie ankiety, uczestnictwem w losowaniu jednego z 5 pakietów – każdy składający się z 5 sztuk wybranych przez Ciebie produktów firmy Marinex International.

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu, prosimy zostaw swoje dane kontaktowe, potwierdź zgodę na ich przetwarzanie oraz zapoznaj się z regulaminem ».

Akcja trwa do 31.05.2021.

Oświadczam jednocześnie, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem akcji i rozstrzygnięciem losowania zgodnie z przepisami RODO oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

  •    - dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu;
  •    - podanie danych osobowych jest dobrowolne;
  •    - mam prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania;
  •    - mam prawo czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.