Jeżeli lekarz lub specjalista ds. odżywiania nie zaleci inaczej, to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego BioMarine®Medical, należy stosować w następujących ilościach:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej: nowotworów, infekcji, RZS, łuszczycy, świeżego udaru mózgu i zawału serca, schizofrenii i depresji,
stosować jednocześnie z dietą niskotłuszczową

U DOROSŁYCH:
0,8 – 1 ml oleju na kg masy ciała na dzień
do 6 miesięcy

U DZIECI:
0,5 ml oleju na kg masy ciała na dzień
do 6 miesięcy

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej: nowotworów, RZS, łuszczycy, schizofrenii i depresji, po przebytych infekcjach i incydentach wieńcowych

U DOROSŁYCH I DZIECI:
0,3 ml oleju na kg masy ciała na dzień
bezterminowo

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób: szpiku kostnego i układów odpornościowego i krwiotwórczego, mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz o podłożu zapalnym

U DOROSŁYCH I DZIECI:
0,12 ml oleju na kg masy ciała na dzień
bezterminowo