Jeżeli lekarz lub specjalista ds. odżywiania nie zaleci inaczej, to BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids (żspm), należy spożywać w następujących ilościach:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej: infekcji, nowotworów, chorób autoimmunologicznych (RZS, łuszczycy, AZS, SM), chorób neurologicznych i psychicznych (schizofrenii i depresji), chorób serca. Spożywać w porcjach* jednocześnie z dietą niskotłuszczową.

Ze względu na stosowaną w tej fazie chorób 2-4 krotnie większą ilość, zalecana jest forma płynna BioMarine®Medical Immuno & Neuro Lipids.

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej: infekcji, nowotworów, chorób autoimmunologicznych (RZS, łuszczycy, AZS, SM), chorób neurologicznych i psychicznych (schizofrenii i depresji), paradontozy i aft, chorób serca oraz w okresie rekonwalescencji. Spożywać w porcjach*.

U DOROSŁYCH:
0,3 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

U DZIECI:
0,25 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeńb lub chorób: szpiku kostnego, układów odpornościowego (infekcje) i krwiotwórczego, mózgu i układu nerwowego, serca i układu krążenia oraz o podłożu zapalnym

U DOROSŁYCH I DZIECI:
0,1 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

*Rekomendujemy podzielenie dziennej ilości oleju na porcje nieprzekraczające 5 ml (5 kapsułek), spożywane 15-20 min przed posiłkami, w równych odstępach czasu w ciągu dnia.

* Dzienną porcję produktu obliczamy z uwzględnieniem należnej masy ciała (idealna masa ciała wg. wskaźnika BMI).