Jeżeli lekarz lub specjalista ds. odżywiania nie zaleci inaczej, to BioMarine®1140 (żspm) w kapsułkach, należy spożywać w następujących ilościach:

Dawkowanie BioMarine®1140 u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia:

Równolegle z leczeniem chorób w fazie ostrej: ciężkich i nawracających infekcji, chorób autoimmunologicznych w okresie zaostrzenia, ciężkich zaburzeń morfologii krwi. Spożywać w porcjach jednocześnie z dietą niskotłuszczową.

12-15 kapsułek dziennie (142-177 kcal)
lub 0,24 ml oleju na kg masy ciała na dzień do 6 miesięcy

Równolegle z leczeniem chorób w fazie przewlekłej: infekcji, RZS, łuszczycy, AZS, chorób tarczycy, umiarkowanych zaburzeń morfologii krwi oraz w okresie rekonwalescencji po przebytych infekcjach. Spożywać w porcjach.

6-10 kapsułek dziennie (71–118 kcal)
lub 0,14 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

Równolegle z diagnozowaniem zaburzeń lub chorób: infekcyjnych, autoimmunologicznych, związanych z zaburzeniami morfologii krwi.

2-4 kapsułki dziennie (24–47 kcal)
lub 0,07 ml oleju na kg masy ciała na dzień bezterminowo

* Dzienną porcję produktu obliczamy z uwzględnieniem należnej masy ciała (idealna masa ciała wg. wskaźnika BMI).