Dziękujemy za zakup w Sklepie Zdrowia MARINEX.

Zależy nam na tym, aby każdorazowo dostarczać Państwu poza doskonałymi produktami również wysokiej jakości działań w pozostałych sferach naszych kontaktów, tak abyście czuli się Państwo w pełni otoczeni naszą opieką.

Dlatego będzie nam bardzo miło, jeśli podarujecie nam Państwo chwilę swojego czasu i odpowiecie na pytania, które są dla nas bardzo istotne.

Oświadczam jednocześnie, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.

Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

  • - dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ankiety;
  • - podanie danych osobowych jest dobrowolne;
  • - mam prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania;
  • - mam prawo czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.